På Lurö - Luröbåten

Luröbåten & Luröbryggan
Välkommen till
Ett familjeföretag i 6:e generation
Lurö
Till innehåll

På Lurö

Här kommer kommer några bilder och information om Lurö skärgård och Lurö

I Ekenäs går vi ombord på Luröbåten och tar oss genom skärgården ut till Lurö. Resan tar en knapp timme.
Resan till Lurö går genom tät skärgård, så även vid blåsigt väder är risken för sjösjuka minimal. När Ladholmen passerats breder storvänern ut sig i öster och man kan se Djurös profil. Vi passerar Aspholmen och har Gunnarsholmens fyr väster ut. Det betyder att vi är halvvägs till Lurö. Under resan finns goda möjligheter att få se både fiskgjuse och havsörn. Vi närmar oss Lurö och går in på västra sidan av Husön vid gården Stenstacka, där även gästhärbärget Luringen finns.
För den som valt att övernatta där finns boendet i nära anslutning till hamnen.
Nu är vi på Lurö och ni har dagen till ert eget förfogande

Du kan vandra längs stigar på ön, som finns markerade på kartan, vilken också finns i den broschyr du får vid resans början. Vandringen till avgångsbryggan är 3km. För den som inte vill promenera den sträckan, finns möjlighet att sitta kvar i båten och åka vidare till avgångsbryggan i Basteviken på själva Lurön. Där finns Restaurang Luröbryggan och Iskällaren, Lurö gårdsmuséum. Vill du göra kortare promenader på den delen av ön är det 100m till klosterruinen och ca.800m till Stånguddens fyr

Det är stor risk att du får se Lurö i solsken, vädret är ofta bättre här än på fastlandet, då Vänern verkar utjämnande på klimatet och det regnar mycket mindre. Här lyser solen ofta mer än 2000 timmar per år.

Har du valt promenaden över ön passerar du först ruinerna efter ett tegelbruk som drevs här på 1800-talet. Därefter går stigen förbi det gamla skolhuset som var igång under första hälften av 1900-talet. Halvvägs till avgångsbryggan har du också fina vikar för bad. Innan du kommer fram till Basteviken finns en gammal invallning med ett pumphus som användes för att dränera åkrarna som tidvis låg under Vänerns yta. Vidare över kullen av en som sägnen säger klosterruin. Strax har du avverkat en promenad på 3km, men snart är du framme vid Restaurang Luröbryggan där det finns svalkande dryck och mat mm..

Lurös historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, redan under medeltiden var ön anhalt för pilgrimer på väg till Nidaros och sankt Olofs grav. På klosterkullen har efter arkeologiska utgrävningar hittats en kyrkoruin från mitten av 1100-talet. I omgivningarna närmast kullen finns husgrunder från 800-talet med intressanta arkeologiska fynd

Luröborna har i gångna tider livnärt sig på jordbruk och fiske. I mitten av 1900-talet lades jordbruket ner och man övergick till enbart fiske.

Lurö används numera också som parnings plats för det nordiska biet. Vill du veta mer om detta finns information på Lurö eller klicka på "Länkar".

Läsa mer om Lurö kan du göra i Rut Anderssons bok "Lurö ön i Vänerns mitt".

Vid hemfärden lämnar vi Lurö från Basteviken, punkt 8 på Lurökartan, rundar stånguddens fyr och har Kinnekulles siluett på styrbordssidan för att ta östra sidan av skärgården hem. Halvvägs passeras Vithall, ett gammalt skärgårdshemman bebott fram till 1959 och den äldsta bebyggelsen i Luröskärgården.

Vi närmar oss åter Ekenäs och tackar för sällskapet samtidigt som vi önskar välkommen åter.
Koppieringsskyddat material. 2023 Luröbåten Örnvalds Fisk & Turism HB
Webbdesign: Björn Örnvald
Tillbaka till innehåll